Wolna Strefa

PRZYJACIEL SZKOŁY

Opublikowano: 26.06.2020

Mamy to!
W dniu zakończenia roku szkolnego otrzymaliśmy w Szkole Podstawowej nr 8 im. Wojska Polskiego w Kielcach wyróżnienie - "PRZYJACIEL SZKOŁY". Podziękowanie za zaangażowanie w działania na rzecz społeczności SP nr 8 oraz statuetkę odebrała Kierownik Klubu Młodzieżowego Wolna Strefa przy ul. Oboźnej Alicja Bieniek z rąk Pani Dyrektor Urszuli Dulnik.
Dziękujemy!