Wolna Strefa

Druki dokumentów do pobrania

Opublikowano: 27.05.2020

Od dnia 27.05.2020 powraca możliwość uczestniczenia w zajęciach
w Klubie Wolna Strefa z zastosowaniem reżimu sanitarnego.

Od 28.05.2020 Klub otwarty będzie w godzinach  13.00- 19.00.

W placówce nie może przebywać więcej niż 28 osób. Każde dziecko zapisane będzie do jednego wychowawcy i będzie mogło przebywać tylko w jednej sali z możliwością wyjścia na zewnątrz z całą grupą przy zachowaniu odpowiednich odległości.

Każde dziecko przychodzące do klubu musi przynieść oświadczenie podpisane przez rodzica/ opiekuna prawnego. Druki do pobrania poniżej oraz w klubie Wolna Strefa przy u. Oboźnej 5.

oświadczenie dla rodzica dziecka niepełnoletniego

oświadczenie dla osoby pełnoletniej