Wolna Strefa

Regulamin

REGULAMIN WEWNĘTRZNY KLUBÓW WOLNA STREFA


I. W Klubie Wolna Strefa można:

- brać udział w zajęciach rekreacyjnych organizowanych w Klubie przez 5 dni w tygodniu (pon. – pt.);

- bezpłatnie uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w ramach sekcji zainteresowań;

- wdrażać w życie Klubu własne pomysły (zaakceptowane przez wychowawców);

- uzyskiwać wsparcie ze strony wychowawców w rozwiązywaniu własnych problemów.


II. Obowiązki w Klubie:

- stosowanie się do poleceń wychowawców;

- poszanowania godności koleżanek i kolegów;

- dbania o sprzęt będący na wyposażeniu Klubu;

- sprzątania użytkowanych pomieszczeń;

- wzajemny szacunek i troska o społeczność klubową.


III. Czego w Klubie nie wolno!!!:

- przychodzić wpływem alkoholu oraz wnosić i pić alkohol na terenie Klubu;

- przychodzić pod wpływem środków odurzających oraz wnosić i zażywać ich na terenie Klubu;

- palić papierosów (na terenie Klubu oraz w jego obrębie!!!);

- stosować przemocy fizycznej i słownej wobec rówieśników;

- przeklinać.


Konsekwencją łamania regulaminu może być zawieszenie albo wykluczenie ze społeczności klubowej!