Wolna Strefa

Kadra

Alicja Bieniek- kierownik klubu

Pracuje w klubach Wolna Strefa od grudnia 2005 roku. W klubie "Wolna Strefa" przy ul.Oboźnej jest od początku jego istnienia tj. stycznia 2007 roku.
Ukończyła studia pedagogiczne o specjalności pedagogika opiekuńcza i praca socjalna.
Zainteresowania: turystyka, modelarstwo, zajęcia plastyczne, majsterkowanie, muzyka.


Elżbieta Majkowska - wychowawca klubu


Pracuje w klubie od lipca 2008 roku.
Ukończyła studia pedagogiczne o specjalności rewalidacja z terapią pedagogiczną.
Zainteresowania: turystyka, szachy, film.

Marta Skrzypek - wychowawca klubu

Pracuje w naszym klubie od lipca, wcześniej pracowała w WS 100K.
Ukończyła przygotowanie pedagogiczne. Z zamiłowania i z zawodu Ratownik Medyczny.
Zainteresowania: rysunek, sport, podróżowanie.